W środę 30 listopada ciąg dalszy rozmów ZNP z ministrem edukacji

W środę 30 listopada br. przedstawiciele ZNP po raz kolejny spotkają się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. To kontynuacja rozmów z 9 listopada, gdy poruszono temat m.in. nauczycielskich wynagrodzeń, umożliwienia powrotu do pracy w szkole osobom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz biurokracji, jaką wywołały ostatnie zmiany w ocenie pracy.

Spotkanie z szefem MEiN zaplanowano na 30 listopada na godz. 12.30.

Poprzednio przedstawiciele Związku rozmawiali z Przemysławem Czarnkiem 9 listopada. W skład delegacji weszli: prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Według prezesa ZNP, tamto spotkanie było “bardzo rzeczowe”. – Jakie będą tego efekty, pokażą także inne spotkania. Jest bardzo wiele tematów do omówienia, dotyczących warunków, czasu pracy nauczycieli, kwestii finansowania edukacji, wynagrodzeń, podstawy programowej, lex Czarnek, emerytur. Było tego bardzo dużo – podkreślił Sławomir Broniarz.

ZNP spotkał się z ministrem Czarnkiem. Wkrótce kolejne rozmowy w tej formule

Rozmowy 9 listopada dotyczyły wielu tematów, w tym wynagrodzeń nauczycielskich, podwyżek oraz zmian w systemie emerytalnym. Związek poruszył ponadto temat umożliwienia powrotu do pracy w szkole nauczycielom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz problemów, jakie pojawiły się po wprowadzeniu od 1 września br. nowego awansu zawodowego i oceny pracy.

– Było bardzo dużo tematów od płac, podstawę programową po sprawy emerytalne. Jaki będzie efekt tych rozmów pokażą kolejne spotkania. Najbliższe zaplanowane jest na 30 listopada br. To będzie rozmowa o płacach nauczycieli w kontekście 2023 roku oraz o możliwości powrotu do pracy nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym. Dzisiaj każdy przedstawił swoje racje. Związek nie odstępuje od kwestii, które są dla nas ważne – stwierdził prezes ZNP.

Przemysław Czarnek postanowił, że środowe spotkanie będzie miało rozszerzoną formułę i zaprosił na nie także pozostałe dwa związki działające w oświacie. Ponadto szef MEiN zdecydował o powołaniu nowej grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, która ma przeanalizować zagadnienia poruszane podczas rozmów w ministerstwie. W skład grupy roboczej wejdą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

(PS, GN)