W środę szkolenie online nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych dla dyrektorów szkół i placówek

W środę 17 lutego 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie online na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, organizowane specjalnie dla pracodawców placówek oświatowych we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Webinarium otworzy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP oraz Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK. Szkolenie poprowadzą eksperci PFR Portal PPK. Webinarium obejmuje:

>> cele i założenia programu PPK,

>> harmonogram wdrażania PPK,

>> obowiązki podmiotu zatrudniającego w tym wybór instytucji finansowej,

>> podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie,

>> prowadzenie dokumentacji i obowiązki informacyjne.

Po części teoretycznej każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań ekspertom.

Do udziału wystarczy komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja uczestnika. Osoby zarejestrowane będą miały możliwość zadawania pytań. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Webinarium będzie można także oglądać na profilu facebookowym Głosu Nauczycielskiego i ZNP.

Tydzień później, 24 lutego o godz.17.30 zapraszamy na webinarium o Pracowniczych Planach kapitałowych pracowników placówek oświatowych.

(GN)

PPK dla oświaty