Dlaczego warto oszczędzać w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych. Współfinansują go trzy strony: pracownicy, pracodawcy i państwo

Czytaj więcej

 

Wysokość wpłat do PPK zależy od uczestnika tego programu

Nawet ustalenie własnych wpłat do PPK na minimalnym poziomie uprawnia uczestnika tego programu do otrzymywania wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający w pełnej wysokości

Czytaj więcej

 

 

Oszczędności w PPK dostępne w każdym wieku

Środki zgromadzone na rachunku w PPK można wypłacić w każdej chwili. Z rozpoczęciem wypłat najbardziej opłaca się jednak poczekać do 60. urodzin

Czytaj więcej

 

 

Dziedziczenie oszczędności z PPK i podział środków w przypadku rozwodu

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika programu i tylko on może nimi dysponować. W przypadku jego śmierci środki te będą podlegały dziedziczeniu, a w przypadku rozwodu – podziałowi

Czytaj więcej