W środę wybory nowego szefa OPZZ. Kto stanie na czele największej centrali związkowej?

W środę 25 września br. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wybierze nowego przewodniczącego OPZZ, który zastąpi zmarłego w maju br. wieloletniego szefa centrali Jana Guza.

– Oficjalnie zgłosiło się trzech kandydatów. Są to wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, którego poparł macierzysty ZNP, wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski, którego wspiera jego związek, a więc „Konfederacja Pracy” oraz były poseł Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, którego popiera jego związek oraz branża górnictwa – poinformowała Głos Agnieszka Skruczaj z biura prasowego OPZZ. – Lista kandydatów nie jest zamknięta, bo mogą się zgłaszać na posiedzeniu Rady OPZZ – wyjaśniła.

Wybór nowego przewodniczącego w OPZZ stał się konieczny po tym jak w maju br. nagle zmarł wieloletni lider centrali związkowej Jan Guz.

Jan Guz nie żyje

11 czerwca br. prezydium OPZZ przekazało kompetencje przewodniczącego wiceprzewodniczącemu centrali Andrzejowi Radzikowskiemu. Jednocześnie prezydium podjęło decyzję, że nowego przewodniczącego wyłoni Rada OPZZ 25 września.

Jan Guz uhonorowany salą swojego imienia w CPS “Dialog”. 25 września wybory nowego szefa OPZZ

Nowy szef OPZZ będzie pełnić swą funkcję do 2022 r. Następnie zostanie zwołany Kongres, który dokona wyboru władz na pełną czteroletnią kadencję.

Do OPZZ należy 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie. OPZZ jest reprezentatywną centralą związkową, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Dialogu Społecznego.

Kim są kandydaci?

Andrzej Radzikowski to wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka” oraz „Usługi Publiczne”. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od prezesa ogniska, poprzez prezesa oddziału i okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 r.

Oficjalny biogram można znaleźć tutaj.

Piotr Ostrowski to obecny wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Przemysł” oraz „Transport”. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2008 r. obronił na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską pt. „Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym”, w której przedstawił model tworzenia się związków zawodowych.

Oficjalny biogram można znaleźć tutaj.

Ryszard Zbrzyzny to przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Górnik, polityk i związkowiec. Od 1991 r. przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Były poseł SLD kilku kadencji. Jest wiceprzewodniczącym Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce. Był członkiem rady nadzorczej Zagłębia Lubin SA.

Oficjalny biogram można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: GN (jedna z manifestacji pracowników zrzeszonych w OPZZ w Warszawie)