Warszawa: Powstał poradnik dla nauczycielek i nauczycieli jak korzystać z feminatywów: „(NIE)równość płci w języku”

Warszawska Rada Kobiet we współpracy z Urzędem Miasta i Pełnomocniczką Prezydent ds. Kobiet wydała poradnik dla nauczycielek i nauczycieli „(NIE)równość płci w języku”. Celem poradnika jest budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji i jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Jak czytamy w materiałach promujących poradnik „szkoły powinny dbać o to, aby każda dziewczynka wiedziała, że może zostać kim chce – architektką, naukowczynią, prezydentką, fryzjerką, pielęgniarką, chirurżką, psycholożką, nauczycielką czy prawniczką”.

„Podstawa programowa pełna jest postaci męskich, a język podręczników szkolnych jest zdecydowanie androcentryczny. Autorki publikacji nie tylko wyjaśniają dlaczego używanie feminatywów i języka przeznaczonego dla wszystkich jest potrzebne. Wskazują również, jak tworzyć żeńskie formy i stosować je w szkole” – podkreślono.

 „Podstawową funkcją języka, który ma wspierać edukacyjną i społeczną inkluzję, jest łączenie, a nie dzielenie społeczeństw. Dlatego też promowanie i dbanie o używanie wyrażeń równościowych, w tym feminatywów, którym poświęcona jest najnowsza publikacja Warszawy, zwiększa sprawność języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy od 2020 roku jest upowszechniana praktyka stosowania feminatywów – wszak Warszawa i jej Syrenka są nazwami żeńskimi! Szacunek należy się bowiem każdemu człowiekowi, niezależnie od jego/jej pochodzenia, płci, koloru skóry, narodowości, statusu majątkowego czy światopoglądu” – napisał we wstępie do poradnika Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Debata o (nie)równości płci w życiu i języku, związana z publikacją poradnika dla warszawskich nauczycielek i nauczycieli, odbędzie się w piątek, 20 stycznia, w Domu Spotkań z Historią, o godz. 16:00. Więcej na temat debaty tutaj

„W debacie publicznej wciąż rzadko słyszymy o profesorkach, machaniczkach i prezeskach. Nikogo za to nie bulwersuja feminatywy zawodów pomocniczych – sprzątaczka, herbaciarka, woźna. Dlatego musimy rozmawiać o feminatywach i nauczyć się je stosować, bo trzeba pamiętać, że język, którego używamy kształtuję otaczającą nas rzeczywistość. Zapraszam Państwa serdeczne do udziału w debacie na ten temat już w najbliższy piątek – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Wśród zaproszonych prelegentek znalazły się: zastępczynie prezydenta m.st. Warszawy – Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska, autorki poradnika – prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska i prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet – prof. Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – Dorota Łoboda, dyrektorka VII LO im. Juliusza Słowackiego – Agata Dowgird, nauczycielka – Maria Kowalewska oraz uczennice z XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej – Aleksandra Korzeniewska, Zofia Stelmach.

W Urzędzie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych. Panie prezydentki, inspektorki, naczelniczki, burmistrzynie czy dyrektorki, mogą posługiwać się żeńskimi formami nazw stanowisk w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych, w stopkach wysyłanych e-maili, nagłówkach pism urzędowych, wizytówkach czy tabliczkach. Forma męska została zachowana jedynie w dokumentacji formalnej.

Fot: um.warszawa.pl (pani Monika – warszawska motornicza z zajezdni Wola)

(JK, GN)

Profesorka, kierowniczka… Żeńskie końcówki kiedyś gwarantowało prawo