Warszawa wstrzyma urlopy w szkołach i skieruje pracowników do organizacji wyborów?

Czy pracownicy stołecznych szkół i przedszkoli w wakacje zamiast na urlop zostaną skierowani do kompletowania pakietów wyborczych i organizacji wyborów prezydenckich? Władze Warszawy przymierzają się do „zarezerwowania odpowiednich zasobów kadrowych”

Chodzi o pismo Marcina Wojdata, sekretarza m.st. Warszawy z 21 maja br., dotyczące wyborów prezydenckich skierowane do burmistrzów stołecznych dzielnic. Burmistrzowie przesłali je do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, bo to na nich spocznie w rzeczywistości realizacja zawartych w piśmie zaleceń.

Zalecenia te dotyczą wyborów prezydenckich, które z powodu pandemii koronawirusa oraz konfliktu między PiS a opozycją, nie doszły do skutku 10 maja br. Senat pracuje obecnie nad poprawkami do przyjętej przez Sejm ustawy, która umożliwi przeprowadzenie takich wyborów w okresie wakacji. Konflikt polityczny sprawia, że sprawa ta coraz bardziej się komplikuje, a data wyborów nie jest jeszcze znana. Politycy PiS najczęściej wskazują termin 28 czerwca, choć nie jest wykluczone, że głosowanie odbędzie się wcześniej, 21 czerwca. Nie można też wykluczyć, że wybory odbędą się w terminie późniejszym – w jedną z niedziel lipca.

Bez względu na ostateczną datę głosowania, wybory – pod względem technicznym – będą musiały zorganizować samorządy, co niesie za sobą szereg problemów związanych choćby z brakiem pracowników i okresem urlopowym.

Sekretarz m.st. Warszawy postanowił większość tych problemów rozwiązać w prosty sposób – pracownikom podległych warszawskiemu samorządowi instytucji, w tym szkół i placówek oświatowych, należy urlopy ograniczyć.

Ponieważ termin wyborów niemal na pewno wypadnie w wakacje, w piśmie do burmistrzów dzielnic sekretarz zwrócił się z prośbą „o uprzedzenie o tym fakcie dyrektorów placówek oświatowych, w których organizowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych”.

Według Marcina Wojdata, „organizacja wyborów poza rokiem szkolnym może bowiem wymagać od nich niestandardowych działań”, a dyrektorzy placówek oświatowych będą musieli współpracować podczas organizacji punktów wyborczych oraz przy obsłudze informatycznej wyborów.

Co sekretarz ma na myśli pisząc o „niestandardowych działaniach”? Chodzi o możliwość głosowania korespondencyjnego przysługująca w tych wyborach wszystkim obywatelom. Według wstępnych szacunków, z tej formy oddania głosu może skorzystać nawet 1/4 uczestniczących w wyborach, co oznacza „konieczność przygotowania kilku tysięcy, a w dużych dzielnicach kilkudziesięciu tysięcy pakietów wyborczych, w bardzo krótkim czasie (kilku dni)”. Miasto wprawdzie analizuje, czy przygotowanie pakietów wyborczych mogłoby się odbyć w sposób automatyczny, ale „nie można przewidzieć, czy będzie to możliwe”.

Dlatego „brane jest również pod uwagę wyłącznie ręczne przygotowanie pakietów korespondencyjnych”. Czyli do stworzenia pakietów trzeba będzie zaangażować ludzi. Bardzo dużo ludzi, a „przewidywany do wykonania zakres prac w maksymalnie skróconym przedziale czasowym nie będzie możliwy do realizacji wyłącznie przez pracowników” zwykle zatrudnionych przy organizacji wyborów w Warszawie.

Niestety sekretarz nie wyjaśnia, dlaczego w tej sytuacji stolica nie chce skorzystać np. ze studentów-ochotników, którzy pewnie chcieliby dorobić pracując przy wyborach. Urzędnik ma natomiast inny pomysł.

„Konieczne może okazać się oddelegowanie do tego zadania dodatkowych pracowników. Możliwe, że związane to będzie z koniecznością wstrzymania urlopów dla niektórych pracowników” – czytamy w piśmie.

Ponieważ w dokumencie wprost wskazano na placówki oświatowe i to właśnie w nich mają się odbyć wybory, dyrektorzy odebrali zalecenia sekretarza m.st. Warszawy jako polecenie wstrzymania urlopów dla pracowników szkół (zarówno nauczycieli jak i administracji i obsługi).

Szczególnie, że sekretarz podał nawet orientacyjne daty, w których pojawi się „potrzeba wsparcia w realizacji przygotowania pakietów wyborczych” – od 12 czerwca do 30 lipca.

„Proszę o zarezerwowanie na ten okres odpowiednich zasobów kadrowych w Państwa jednostce” – takim apelem zakończył swoje pismo sekretarz m.st. Warszawy.

– Pismo zaleca dyrektorom ograniczenie udzielania pracownikom urlopów, ponieważ, według sekretarza, między 12 czerwca a 30 lipca odbędą się wybory. W związku z czym pracownicy oświaty zostaliby zobowiązani do przygotowania pakietów korespondencyjnych i np. odkażania szkolnych pomieszczeń – podkreśliła jedna z osób, do której dotarło pismo od sekretarza.

Przypomnijmy, że w związku z pandemią, nauczyciele oraz pracownicy oświaty będą musieli wyjątkowo pracowite wakacje, ponieważ przesunięto terminy egzaminów oraz rekrutacji. Okazuje się, że samorządy chcą im jeszcze dołożyć zadania związane z organizacją wyborów prezydenckich!

Przypomnijmy:
* egzamin maturalny (bez egzaminu ustnego, z którego w tym roku zrezygnowano) zaplanowany jest na 8-29 czerwca
* egzamin ósmoklasisty ma się odbyć w dniach 16-18 czerwca
* egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ma się odbyć między 22 czerwca a 9 lipca
* egzamin zawodowy zaplanowany został na 17-28 sierpnia
* sesja poprawkowa egzaminu maturalnego (dla zdających, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu) ma się odbyć 8 września (wtorek)

Ponadto wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
* od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
* od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

Natomiast od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra

(PS, GN)