We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matematyki i Dzień Liczby Pi

Obchodzony w tym roku po raz czwarty, Międzynarodowy Dzień Matematyki proklamowany został przez UNESCO w listopadzie 2019 roku. W niektórych krajach już dużo wcześniej 14 marca (3/14) obchodzono Dzień Pi, ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej wynosi w przybliżeniu 3,14.

Pierwszy raz świętowano na cześć liczby Pi w 1988 roku z inicjatywy Larry’ego Shawa w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego, jednego z czołowych twórców polskiej szkoły matematycznej, i Alberta Einsteina.

„Matematyka jest wszędzie. Towarzyszy nam dosłownie na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach życia: transporcie i komunikacji, planowaniu systemów opieki zdrowotnej i systemów wyborczych, mechanizmów gospodarczych i społecznych, przewidywaniu zjawisk przyrodniczych i klęsk żywiołowych” -przypomina UNESCO.

„Matematyka towarzyszy nam wszędzie, niezależnie od tego, co robimy. Stanowi inspirację dla artystów i muzyków, jest podstawą opracowywania gier strategicznych. Jest niezbędna w budżetowaniu. Zawsze stanowiła podstawę technik geolokacyjnych, począwszy od dawnych nawigacji według gwiazd, po współczesne GPSy. Jest podstawą oprogramowania współczesnych smartfonów i wykorzystuje się ją do tworzenia realistycznych animacji filmowych. Matematyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich zawodach: przez budowniczych, farmerów, sklepikarzy, rzemieślników i sportowców” – czytamy.

UNESCO od dawna aktywnie działa na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji, w tym nauk matematycznych oraz badań w krajach rozwijających się, przede wszystkim poprzez programy edukacyjne, ale także poprzez działalność regionalnych centrów matematycznych w Hanoi i Akrze oraz katedr UNESCO w Beninie, Nigerii i Palestynie, prowadzących badania w tym obszarze wiedzy.

Specjalne programy służące rozwojowi nauk matematycznych w Azji, Afryce i obu Amerykach są przedmiotem działalności Międzynarodowego Centrum Matematyki Czystej i Stosowanej w Nicei.

Obchody Dnia mają przyczynić się do kształtowania społecznej świadomości ogromnych możliwości matematyki w rozwiązywaniu wciąż nowych pojawiających się wyzwań w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, energetyka oraz generalnie zrównoważony rozwój, nie mówiąc o jakości życia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Dzień ma się także stać okazją do czerpania radości z matematyki poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych 14 marca na świecie. Informacje na ten temat zamieszczane są na bieżąco na stronie Międzynarodowego Dnia Matematyki, na której można także znaleźć pomysły na różnego rodzaju gry związane z matematyką lub na organizację własnego wydarzenia.

Także Święto Liczby Pi ma promować nauki matematyczno-przyrodnicze oraz środowisko naukowców. Liczba π pomaga nam w geometrii, w analizie matematycznej, w teorii liczb, w rachunku prawdopodobieństwa, w liczeniu demografii, w równaniach teorii grawitacji, w matematyce kwantowej. Można ją wykorzystać do obliczeń powierzchni dysku, elipsy półosi, kuli, bocznej powierzchni walca i stożka, a także obliczeń objętości kuli, walca.

Liczbę (π) oprócz matematyki i fizyki spotkamy w takich dziedzinach jak: architektura, budownictwo, informatyka, literatura, sztuka, film, muzyka.

(GN)

NASZ PATRONAT. XXXI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Nasz patronat. II edycja konkursu matematyczno-plastycznego “Epickie Pi”