We wtorek odbywa się Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela. Bierze w nim udział prezes ZNP Sławomir Broniarz

Dziś odbywa się Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela. Z powodu pandemii koronawirusa obrady przeniesione zostały do Internetu. Wśród uczestników z 90 krajów jest prezes ZNP Sławomir Broniarz, który przedstawi sytuację polskiej edukacji w czasie zdalnego kształcenia.

W raporcie OECD na temat oświaty w czasie pandemii nie ma informacji z Polski. Takie dane udostępniają OECD ministerstwa edukacji poszczególnych krajów. Natomiast na szczycie wiceminister edukacji Maciej Kopeć opowiada, jak dobrze jest u nas zorganizowane kształcenie zdalne.

Dziesięć lat temu Międzynarodówka Edukacyjna i OECD rozpoczęły współorganizowanie z różnymi krajami szczytu ministrów edukacji i szefów oświatowych związków.

„Celem było wsparcie dialogu  między przedstawicielami zawodu nauczyciela a władzami krajowymi. Dziesięć lat później, gdy pandemia COVID-19 wpływa na zdrowie, bezpieczeństwo, edukację i samopoczucie obywateli na całym świecie, ważniejsze niż kiedykolwiek jest wzmocnienie dialogu między ministerstwami edukacji i związkami nauczycieli” – czytamy m.in. w tekście Andreasa Schleichera i David Edwardsa na stronie Międzynarodówki Edukacyjnej.

Więcej informacji na temat szczytu można znaleźć na stronie Międzynarodówki Edukacyjnej tutaj.

(JK, GN)

Fot: Międzynarodówka Edukacyjna

Międzynarodówka Edukacyjna: Musimy chronić nauczycieli podczas pandemii COVID-19