WHO ogłosiła listę rekomendacji, które mają ułatwić powrót do stacjonarnej edukacji

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała nowe zalecenia dot. powrotu dzieci do szkół. Przygotowała listę 38 rekomendacji, których wdrożenie ma sprzyjać ponownemu otwarciu placówek oświatowych.

„Przedłużające się zamknięcie szkół w odpowiedzi na pandemię COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla edukacji, zdrowia i dobrostanu dzieci na całym świecie. Im dłużej uczeń nie uczęszcza do szkoły, tym większe jest ryzyko porzucenia przez niego nauki”– czytamy w stanowisku WHO.

Szef WHO dr Tedros Adhanom i powołał się na raport UNESCO, z którego wynika, że 1 na 5 uczniów na całym świecie, czyli 320 milionów, obecnie nie chodzi do szkół. W niektórych miejscach szkoły są zamknięte od 9 miesięcy, a nawet dłużej.

Dlatego, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła listę rekomendacji, która ma na celu wspieranie decyzji potrzebnych do bezpiecznego ponownego otwarcia szkół. Lista została opracowana we współpracy z UNESCO, Światowym Programem Żywnościowym, UNICEF i grupą ekspertów.

Jak otwierać szkoły po koronawirusie? UNICEF i UNESCO mają plan

Decyzje o ponownym otwarciu szkół powinny opierać się na danych i obowiązujących środkach bezpieczeństwa, ale także uwzględniać obawy uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Najlepiej rozwiać te obawy, jeśli zasady ponownego otwarcia są opracowywane wspólnie z nimi – powiedział dr Ruediger Krech, dyrektor WHO ds. promocji zdrowia.

Lista zawiera 38 rekomendacji. WHO podkreśla, że ich wdrożenie zależy od sytuacji epidemicznej w danym kraju. Zaznacza, że władze ogólnokrajowe, lokalne i szkolne powinny na bieżąco analizować sytuację i w przypadku wzrostu zakażeń mieć przygotowany plan awaryjny i być przygotowane na powrót do nauki zdalnej.

Lista koncentruje się na środkach ochronnych, takich jak higiena rąk, dystans fizyczny, używanie maseczek, czyszczenie i wentylacja pomieszczeń oraz przestrzeganie procedur izolacji wszystkich osób z objawami.

Zalecenia obejmują także zmianę grafików szkolnych tak, by lekcje i przerwy nie odbywały się dla wszystkich klas w tym samym czasie. WHO przypomina, że bardzo ważne jest, by dzieci, u których występują objawy, nie przychodziły do szkoły.

Więcej na temat rekomendacji WHO można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: WHO, YouTube/screen

WHO chce zmobilizować kraje członkowskie do zabezpieczenia szkół przed koronawirusem

Szef WHO na Europę: Zamykanie szkół z powodu pandemii nieskuteczne