Wolna Szkoła: Pozostał ostatni dzień społecznych konsultacji lex Czarnek 2.0. Można jeszcze wziąć w nich udział

„To nasz wspólny ogromny wysiłek i wielkie zaangażowanie obywateli, obywatelek, rodziców. Dziękujemy i prosimy o ostatnie udostępnienia – jeszcze dziś można wypełnić ankietę, wysłać opinię. Na mapę szkół spływają stanowiska rad rodziców – raport z konsultacji już wkrótce!” – apeluje na Facebooku Wolna Szkoła. (aktualizacja)

Przypomnijmy, że społeczne konsultacje lex Czarnek 2.0 rozpoczęły się  16.11.2022 i potrwają do 30.11.2022. Organizatorem konsultacji jest koalicja organizacji społecznych Wolna Szkoła. Konsultacje odbywają się w formie anonimowej ankiety online.

„Konsultacje społeczne w sprawie Lex Czarnek są organizowane oddolnie, ponieważ procedowanie tej ważnej ustawy jako projektu poselskiego, czyli z pominięciem obowiązku konsultacji, wykluczyło stronę społeczną z debaty nad ustawą. Chcemy stworzyć każdemu obywatelowi i każdej obywatelce możliwość wyrażenia opinii na temat projektu ustawy – takie powinny być standardy stanowienia prawa” – podkreśla Wolna Szkoła.

Po zakończeniu konsultacji, po 30.11.2022, w ramach podsumowania, zostanie sporządzony i opublikowany raport z konsultacji. Trafi on do opinii publicznej, a także do parlamentarzystów i prezydenta, którzy ostatecznie zdecydują, czy Lex Czarnek wejdzie w życie.

Więcej informacji na temat udziału w konsultacjach można znaleźć tutaj

Tymczasem Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), przewodnicząca sejmowej komisji edukacji poinformowała, że nastąpiła zmiana porządku dziennego obrad Sejmu i rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie odrzucenia lex Czarnek 2.0 odbędzie się w czwartek 1 grudnia.

(JK, GN)

Senat chce odrzucenia lex Czarnek

Wolna Szkoła apeluje o wstrzymanie procedowania lex Czarnek 2.0 do czasu zakończenia konsultacji społecznych