Wzywają do „protestu przeciwko antagonizowaniu nauczycieli i rodziców”. W odpowiedzi na słowa Czarnka

„Szkodliwe wypowiedzi medialne ministra Czarnka wymagają powiedzenia: STOP!!! Panie ministrze, Panie premierze! „Szkoła powinna budować relacje między nauczycielami, rodzicami i uczniami – RELACJE A NIE BARYKADY! Panie ministrze, Panie premierze! – W szkole potrzebne jest zaufanie, rozmowa, respektowanie potrzeb, wzajemny szacunek, a nie budowanie barykady i stawianie nauczycieli i rodziców po obu jej stronach! Uczniowie i uczennice są w szkole najważniejsi i to oni są PODMIOTEM. Ale w systemie edukacji najważniejsi są nauczyciele – nie autorytety z urzędowego nadania, ale przewodnicy i eksperci” – czytamy m.in. w internetowym proteście, za którym stoi m.in. inicjatywa Protest z Wykrzyknikiem.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Czarnek zapowiedział zmiany w statusie zawodowym nauczycieli. – Będziemy zmieniać status zawodowy nauczyciela. Nauczyciel na powrót ma się stać autorytetem dla ucznia i dla rodziców. Nie może być stawiany pod ścianą przez rodziców – mówił w Ełku. – W naszym programie jest ochrona prawna nauczycieli. W szkole autorytetem jest nauczyciel. Uczeń jest od słuchania nauczyciela. Nauczyciel jest od oceniania ucznia, a nie odwrotnie. To nie uczeń ma oceniać nauczyciela i to nie rodzic ma oceniać nauczyciela – zaznaczył. Podobne opinie szef MEiN wygłasza podczas spotkań z wyborcami w innych miastach.

Dlatego Protest z Wykrzyknikiem zaadresował „kilka słów do ministra edukacji (tego i kolejnych) o autorytecie nauczyciela/ki”:

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy rozpocząć od podwyżek wynagrodzeń – zawód o tak wysokim znaczeniu dla społeczeństwa pewien być bardzo dobrze opłacany.

>>Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy budować na rzetelnej kampanii społecznej na temat roli edukacji i roli nauczycieli w systemie.

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy budować na wdrożeniu najwyższych standardów kształcenia, dających gwarancję wysokich kompetencji i stanowiących podstawę nauczycielskiej autonomii.

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy budować na codziennym wspieraniu nauczycieli w ich pracy. – NIE KONTROLA, ALE WSPARCIE!

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy oprzeć na stworzeniu godnych warunków pracy. Oprócz wysokich wynagrodzeń należy zapewnić mniej liczne klasy, brak zmianowości, nieobciążanie nauczycieli godzinami ponadwymiarowymi, wysokiej jakości materiały i sprzęt potrzebne do pracy (np. służbowy laptop, swobodny dostęp do drukarki, ksero itp.), właściwie zorganizowane miejsce pracy, bezpłatne szkolenia, studia, urlopy szkoleniowe.

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy budować poprzez włączenie ich do procesu tworzenia podstaw programowych i organizowania systemu edukacji. Zdanie nauczycieli – praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach – powinno być kluczowe w procesie konsultacyjnym przy stanowieniu prawa oświatowego.

>> Wzmocnienie autorytetu nauczyciela/ki należy budować na ZAUFANIU do ich pracy i kompetencji.

„Polscy uczniowie i uczennice, nasze dzieci zasługują na nauczycieli z tak zbudowanym autorytetem. Tylko tą drogą możliwe jest stworzenie dobrego systemu edukacji. Trzeba rozumieć, że frustracja nauczycieli, rozgoryczenie rodziców, niezadowolenie uczniów, wzajemne oskarżenia są skutkiem złej polityki oświatowej. Leczyć należy źródła różnych patologii w pogrążonym w głębokim kryzysie systemie edukacji, a nie objawy” – podkreślają inicjatorzy protestu i apelują by dołączyć do wydarzenia na FB i dać odpór słowom Czarnka.  „Nie pozwólmy się dzielić i skłócać. Budujmy w szkołach relacje oparte na zaufaniu” – wskazano.

Wydarzenie na FB znajduje się tutaj

(GN)

MEiN znów spotka się z nauczycielskimi związkami. Wraca temat zmian w ocenie pracy