MEiN znów spotka się z nauczycielskimi związkami. Wraca temat zmian w ocenie pracy

Ocena pracy i dokumentacja związana z pracą nauczyciela – to tematy zaplanowanego na środę 22 marca br. spotkania grupy roboczej w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Spotkanie przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z urzędnikami MEiN ma się rozpocząć o godzinie 10.00, a ZNP reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski.

Resort edukacji chce na spotkaniu poruszyć temat „odbiurokratyzowania pracy szkoły”. Chodzi o omówienie dokumentacji związanej z pracą nauczyciela i dyrektora szkoły, jak również o zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Ostatni temat wywołuje spore emocje, ponieważ ministerstwo edukacji podczas poprzedniego spotkania wycofało się z wcześniejszego porozumienia w tej sprawie.

ZNP po rozmowach z MEiN: “To była farsa”. Niestety – bez ustaleń w kluczowych kwestiach

W czasie poprzednich spotkań ministerstwo – na wniosek ZNP – zgodziło się zmienić obowiązujące od 1 września 2022 r. zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (na skali 0-5 pkt., a jednego kryterium – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

Obecny system doprowadził do tworzenia – wbrew obowiązującemu prawy – w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce regulaminów oceniania, a w nich – wskaźników.

Resort edukacji wraz z zaproszeniem na jedno ze spotkań przesłał związkom projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Podczas spotkania 1 lutego br. okazało się jednak, że resort Przemysława Czarnka zmienił zdanie i wycofał się z zapowiedzianych zmian.

Co torpeduje porozumienie ZNP i MEiN w sprawie oceny pracy? Dziwny finał rozmów

– Jest to piąte spotkanie, które powinno być finałem rozmów na ten temat. Tymczasem dowiadujemy się, że wszystko, co było do tej pory, jest nieważne, że rozporządzenie, które otrzymaliśmy do zaopiniowania, jest pomyłką. To oznacza, że pomyłką było także dzisiejsze spotkanie w sprawie oceny pracy – mówił wówczas Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Kilka dni później Związek wystosował do ministra edukacji Przemysława Czarnka list, w którym uznał działania jego resortu za niezrozumiałe. “Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje za niezrozumiałą decyzję Ministra Edukacji i Nauki, która podważa przyjęte wcześniej ustalenia dotyczące wykreślenia wartości punktowych stosowanych do oceny poziomu spełniania kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli” – czytamy w liście prezesa ZNP Sławomira Broniarza do szefa MEiN.

Ocena pracy: ZNP oczekuje od MEiN dotrzymania obietnic i likwidacji punktacji

W liście przypomniano też, że szef MEiN w medialnych wypowiedziach wskazywał na konieczność wycofania się z „zapisów dotyczących wartości punktowych i procentowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli, które prowadzą do bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania, a tym samym generujących niepotrzebną biurokrację”.

Natomiast w komunikacie ZNP zapowiadającym spotkanie grupy roboczej 22 marca br. podkreślono, że uzgodnione zmiany były „zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego”, a „ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania”.

MEiN poinformowało też, że kolejne, zaplanowane na kwiecień br., spotkanie grupy roboczej poświęcone ma być obowiązkom nauczycieli wynikającym z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej.

(PS, GN)