Zakończył się 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Prestiż zawodu nauczyciela i rzeczywista autonomia szkoły!

Szkoła, która decyduje o sobie; szkoła równych szans; szkoła dobrze finansowana i szkoła bez polityki – taką m.in. szkołę przyszłości chce tworzyć i o taką zabiega Związek Nauczycielstwa Polskiego. Delegaci na 42. Krajowy Zjazd ZNP przyjęli stanowisko w sprawie przyszłości edukacji w Polsce.

Stanowisko

XLII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyszłości edukacji w Polsce

W trosce o przyszłość edukacji w Polsce, delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLII Krajowym Zjeździe rekomendują przyjęcie kierunków zmian w edukacji.

Naszym celem jest budowanie systemu edukacyjnego odpowiadającego wymogom XXI wieku. Chcemy perspektywicznego myślenia o edukacji. Chcemy, by ponad podziałami politycznymi możliwe było osiągnięcie konsensusu społecznego na rzecz edukacji.

Opowiadamy się za budowaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rzeczywistej autonomii szkoły, tworzeniem nowoczesnego i przyjaznego środowiska uczenia się, opierającego się  na współpracy i poszanowaniu praw osób uczestniczących w procesie kształcenia.

Szkoła, jaką chcemy tworzyć, to:

  1. SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
  2. SZKOŁA WSPÓŁPRACY, A NIE RYWALIZACJI
  3. SZKOŁA PROJEKTÓW, BADAŃ I DEBAT
  4. SZKOŁA OBYWATELSKA
  5. SZKOŁA, KTÓRA DECYDUJE O SOBIE
  6. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
  7. SZKOŁA, KTÓRA WSPIERA UCZNIÓW I DBA O DOBRE RELACJE
  8. SZKOŁA DOBRZE FINANSOWANA
  9. SZKOŁA NAUCZYCIELI PROFESJONALISTÓW
  10. SZKOŁA BEZ POLITYKI

 Nasze rekomendacje przedkładamy do szerokiej publicznej dyskusji.

Więcej informacji na temat przebiegu i decyzji 42. Zjazdu ZNP – w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada br.