Większe nakłady na edukację, obrona pensum, obrona godności i praw. Program działania Związku

Walka o zwiększenie nakładów państwa na oświatę i szkolnictwo wyższe, dążenie do przywrócenia ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez jednostki samorządu terytorialnego, obrona…

czytaj więcej
Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a płaca zasadnicza dyplomowanego - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Takich…

czytaj więcej
Zakończył się 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Prestiż zawodu nauczyciela i rzeczywista autonomia szkoły!

Szkoła, która decyduje o sobie; szkoła równych szans; szkoła dobrze finansowana i szkoła bez polityki – taką m.in. szkołę przyszłości chce tworzyć…

czytaj więcej