Aktualności 42. ZJAZD ZNPProgram ZNP Większe nakłady na edukację, obrona pensum, obrona godności i praw. Program działania Związku

Walka o zwiększenie nakładów państwa na oświatę i szkolnictwo wyższe, dążenie do przywrócenia ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez jednostki samorządu terytorialnego, obrona…