„Zamiast kwiatka niosę pomoc”. PAH zachęca do udziału w akcji na zakończenie roku szkolnego

„Koniec roku szkolnego to czas podziękowań dla kadry pedagogicznej za ich poświęcenie i trud wychowawczy. W ostatnim czasie poczuliśmy wyjątkowo silnie, że szkoła to nie tylko lekcje, ale przede wszystkim relacje. Dlatego na zakończenie roku szkolnego zapraszamy do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Zapraszamy do akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. To świetna lekcja pomagania w praktyce!” – apeluje Polska Akcja Humanitarna.

PAH zaprasza do akcji szkoły wszystkich typów z całej Polski, ale także biblioteki lub domy kultury. „Nie musisz namawiać całej szkoły – możesz zgłosić tylko swoją klasę/grupę. Akcja jest dobrowolna. Jeżeli jesteś rodzicem lub uczniem/uczennicą pamiętaj, aby uzyskać zgodę nauczyciela/ki” – czytamy.

„Idea jest prosta – zamiast przyjmować kwiaty lub czekoladki od uczniów i uczennic, zachęć ich do tego, aby zaangażowali/ły się w działania pomocowe na rzecz Somalii. Mieszkańcy i mieszkanki tego afrykańskiego kraju od dłuższego czasu zmagają się z trudnymi warunkami bytowymi. Katastrofa klimatyczna te warunki jeszcze bardziej pogarsza. Długotrwałe susze i gwałtowne powodzie oraz wieloletni konflikt prowadzą do przemieszczania się ludzi i problemami z zaspokojeniem podstawowych potrzeb  życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie. Razem możemy ich wesprzeć!” – wyjaśnia PAH. Szczegóły akcji znajdują się tutaj.

Akcję zainicjował ją 6 lat temu Krzysztof Ponikowski, nauczyciel ze Szczecina. Co roku biorą w niej udział setki szkół – udało się nie tylko przybliżyć ideę pomocy humanitarnej, ale także m.in. odbudować szkołę w Pancha Kanya w Nepalu.

Przypomnijmy, że Janina Ochojska, prezes Zarządu PAH jest jedną z laureatek tytułu Przyjaciel Szkoły, który kapituła Konkursu Nauczyciel Roku przyznaje ludziom, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą bądź działają na ich rzecz.

(JK, GN)

Jakub Błaszczykowski Przyjacielem Szkoły 2019. Inicjatywa Edukacyjna Roku dla Maratonu Pisania Listów AI