Zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w Europie. Eurydice opublikowała ważny raport

Polska znalazła się w grupie krajów europejskich o najniższych wynagrodzeniach nauczycieli – tak wynika z opublikowanego przez Eurydice z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela raportu na temat zarobków w szkołach.

Eurydice (Sieć Informacji o Edukacji w Europie) to agencja zajmująca się analizą systemów edukacyjnych krajów naszego kontynentów podległa Komisji Europejskiej. Eurydice przygotowała z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela raport na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie pt. „Wynagrodzenia i dodatki nauczycieli oraz dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2021/2022”.

Aby wiarygodnie porównać wysokość pensji nauczyciela w krajach na różnym stopniu rozwoju, eksperci Eurydice przeliczyli roczne wynagrodzenia w oświacie na dolary uwzględniając parytet siły nabywczej pieniądza (PPP) w każdym z tych krajów. Przygotowane zestawienie dotyczy nauczycieli na różnych szczeblach szkolnictwa i na różnych etapach kariery.

Uwaga! Podanych kwot nie należy przeliczać na polską walutę zgodnie z aktualnym kursem dolara. Aby porównać wysokość wynagrodzenia nauczycieli w krajach o różnych walutach i na różnym stopniu zamożności, Eurydice zastosowała popularną w ekonomii metodologię, w której kurs waluty jest obliczany na podstawie porównania cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach, w tym samym czasie. Podobną metodą porównuje się np. produkt krajowy brutto (PKB) poszczególnych państw.

Rozpiętości w zarobkach nauczycieli w Europie są ogromne – od 11 tys. do 59 tys. PPS rocznie. Polska znalazła się niestety w grupie państw na dolnej granicy zarobków, nieco ponad 12 tys. PPS, razem z Węgrami, Słowacją, Grecją, Albanią, Bośnią i Hercegowiną i Serbią.

Blisko górnej granicy zarobków są takie państwa jak Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria i Turcja.

Eksperci Eurydice policzyli też realne podwyżki (tj. po uwzględnieniu inflacji) nauczycieli w poszczególnych krajach pomiędzy rokiem szkolnym 2014/2015 i 2021/2022. Polska znalazła się wśród trzech krajów europejskich (razem z Francją i Słowenią), w których wynagrodzenia nauczycieli praktycznie się nie zmieniły, tj. realnie wzrosły poniżej 3 proc.

Umiarkowany wzrost wynagrodzeń stwierdzono w 11 krajach (od 3 do 30 proc.). Natomiast w czterech krajach wynagrodzenia poszły realnie w górę ponad 30 proc. W Bułgarii wynagrodzenia wzrosły ponad dwukrotnie (tj. o 116 proc.), podobnie na Litwie (144 proc.)

W dziewięciu krajach roczne pensje nauczycieli (skorygowane o inflację) spadły w latach 2014/2015–2021/2022 – w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, na Cyprze, Portugalii, Finlandii, Norwegii i Turcji.

Wynagrodzenia polskich nauczycieli należą do najniższych w OECD. Smutna statystyka zarobków w oświacie

(PS, GN)