Zbliża się koniec roku szkolnego. PAH zachęca do udziału w akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc

“Zbliża się koniec roku szkolnego. To tradycyjnie czas podziękowań dla nauczycieli i nauczycielek. Kwiaty są piękne, ale szybko więdną! Dlatego zachęcamy do modyfikacji tradycji i okazywania wdzięczności – pomaganiem. Na tym polega akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. W tym roku zbieramy środki na pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Do akcji zapraszamy przedszkola, szkoły, biblioteki i domy kultury – całe placówki lub pojedyncze klasy/grupy” – zachęca Polaka Akcja Humanitarna.

„Trwający od 2014 roku konflikt zbrojny i jego eskalacja, która ma miejsce obecnie prowadzi do masowego przemieszczania się ludzi oraz sprawia, że problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie są dla nich coraz bardziej dotkliwe” – przypomina PAH.

W ubiegłoroczną edycję akcji zorganizowaną na zakończenie roku 2020/21 zaangażowało się prawie 8 tys. uczniów i uczennic z całego kraju, a do udziału zgłosiło się 244 nauczycieli i nauczycielek. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 51 tys. zł. na działania pomocowe PAH w Somalii.

W tym roku PAH przyjmuje zapisy przez formularz, który można znaleźć tutaj.  Szczegóły akcji tutaj.

(JK, GN)

„Zamiast kwiatka niosę pomoc”. PAH zachęca do udziału w akcji na zakończenie roku szkolnego