Lista finalistów Konkursu Nauczyciel Roku 2019

Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wiceprzewodniczącego Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wybrało “Złotą Trzynastkę” w w Konkursie Nauczyciel Roku 2019

Jury Konkursu Nauczyciel Roku 2019 na posiedzeniu 21 września 2019 r. w redakcji Głosu Nauczycielskiego, po rozpatrzeniu wniosków kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie, postanowiło nominować do tytułu Nauczyciel Roku 2019 następujące osoby:

>> Bartosza Chysia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku;
>> Zytę Czechowską z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku;
>> Ewę Drobek z XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie;
>> Jarosława Foltyńskiego z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie;
>> Annę Hummel z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie;
>> Ewę Kempską ze Szkoły Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym;
>> Małgorzatę Kuleszę z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie;
>> Dawida Łasińskiego z Zespołu Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie;
>> Tomasza Ordzę ze Szkoły Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce;
>> Marzenę Papis z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie;
>> Magdalenę Sokołowską z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A Mickiewicza w Opolu;
>> Katarzynę Stryjek z Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku;
>> ks. Damiana Wyżkiewicza z Zespołu Szkół nr 22 im. E. Konopczyńskiego w Warszawie.

Spośród tych finalistów zostanie wybrany Nauczyciel Roku 2019, zostaną także przyznane dwa równorzędne Wyróżnienia i 10 Nominacji do tytułu.  Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 8 października podczas Gali Finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom i osobom, które włożyły wiele pracy w przygotowanie konkursowych wniosków, serdecznie dziękujemy za udział. A finalistom – gratulujemy!

We wtorek 8 października br. Gala Nauczyciel Roku 2019!