Znamy terminy egzaminów w 2020 r. CKE opublikowała harmonogram

Centralne Komisja Egzaminacyjna pokazała harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Zgodnie z nim, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (w terminie głównym) odbędzie się 15 kwietnia 2020 o godz. 9.00; z matematyki 16 kwietnia o godz. 9.00, a z języka obcego – 17 kwietnia, także o godz. 9.00.

W przypadku egzaminu gimnazjalnego (w terminie głównym) organizowanego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, CKE ustaliła następujący harmonogram:

część humanistyczna – 8 stycznia 2020 r. (środa)

>> z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

>> z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 9 stycznia 2020 r. (czwartek)

>> z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00

>> z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 10stycznia 2020r. (piątek)

>> na poziomie podstawowym godz. 9:00

>> na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

Z kolei egzaminy maturalne (w głównych terminach) rozpoczną się 4 maja i potrwają do 22 maja. I tak, w poniedziałek 4 maja odbędzie się egzamin ustny z języka polskiego (poziom podstawowy, a następnie poziom rozszerzony), we wtorek 5 maja – z matematyki (poz. podstawowy) oraz z języka łacińskiego i

kultury antycznej (poziomy podstawowy i rozszerzony), a w środę 6 maja maturzyści będą zdawać egzamin z języka angielskiego (poziomy podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny).

Pełny komunikat dyrektora CKE wraz z wszystkimi terminami (głównymi i dodatkowymi) oraz godzinami egzaminów można znaleźć tutaj.

(JK, GN)