ZNP: Apel do związków zawodowych działających w oświacie w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli

„W związku przyjętymi przez Senat poprawkami dotyczącymi 20% wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, a także zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o podjęcie działań mających na celu poparcie tych poprawek przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie” – czytamy m.in. w apelu ZNP.

„Przyjęcie przez Senatorów 12 kwietnia br. poprawek do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela daje nadzieję na realny wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku. Prowadzi to do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, a także przyczyni się do pozostania w tym zawodzie doświadczonych pedagogów oraz pozyskania nowych kadr” – podkreśla Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

„Liczymy, że zwrócicie się Państwo do Pań Posłanek i Panów Posłów o poparcie korzystnych i oczekiwanych przez nauczycieli zmian” – apeluje ZNP do oświatowych związków.

Cały apel można przeczytać tutaj

(GN)

Sukces w Senacie – poprawka ZNP przyjęta. Jest szansa na podwyżkę w wysokości 20 proc.!