ZNP: Bezpłatny kurs nauczania języka polskiego jako obcego

Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił nabór na 70-godzinny kurs przygotowujący do nauczania języka polskiego jako obcego. Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

„W szkołach przybywa uczennic i uczniów z Ukrainy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami władze oświatowe mają obowiązek zapewnienia im lekcji języka polskiego. Tymczasem liczba nauczycielek i nauczycieli przygotowanych do nauki języka polskiego jako obcego jest wysoce niewystarczająca. Odpowiadając na nowe potrzeby Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do specjalistów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o pomoc w przygotowaniu wstępnego kursu dla nauczycieli języka polskiego jako obcego” – czytamy m.in. w komunikacie.

NABÓR
Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłasza nabór na 70-godzinny kurs przygotowujący do nauczania języka polskiego jako obcego.

>>Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i średnich; przynależność do ZNP nie jest wymagana

>> Wykładowcami są doświadczeni nauczyciele akademiccy, specjaliści z Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

>> Na kurs składają się 3 weekendowe sesje realizowane w formule on-line. Program zajęć można znaleźć tutaj

>>Uczestniczki i uczestnicy kursu, którzy wezmą udział we wszystkich sesjach i wykonają przewidziane w programie kursu zadania, otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu doskonalącego odpowiadające 7 punktom ECTS, wydane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

>>Kurs jest bezpłatny

>>Terminy sesji: 8 – 10.04 / 22 – 24.04 / 13 – 14.05.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia (nabór trwa do 5 kwietnia br.). Zainteresowani mogą się zgłaszać poprzez wypełnienie kwestionariusza” tutaj.

(GN)

ZNP w Częstochowie organizuje dla młodzieży z Ukrainy kursy języka polskiego. Związek pomaga uchodźcom także w inny sposób