ZNP chce odrzucenia nowelizacji ustawy, która daje ministrowi Czarnkowi specjalne uprawnienia

W środę 9 czerwca 2021 r. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. ZNP za pośrednictwem senatorów – zaproponował poprawkę odrzucającą w całości ustawę, którą przyjął niedawno Sejm.

W nowelizacji znajduje się art. 90w:“1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia”. Ta propozycja powiązana jest z nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

„Art. 73a. 1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy”.

Jeśli te propozycje wejdą w życie, minister edukacji będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia oraz finansować je bez konsultacji z innymi podmiotami i ekspertami.

Ustawa znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Szef MEiN będzie ustanawiał “programy i przedsięwzięcia”. Sejm uchwalił nowelizację. Jakie plany ma Czarnek?