ZNP: Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych

To nauczyciele każdej ze strajkujących szkół powinni zdecydować o klasyfikowaniu uczniów – takie jest stanowisko ZNP po dzisiejszych obradach Prezydium ZG Związku

W najbliższych dniach upłynie termin, w jakim powinni być sklasyfikowani uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Według ZNP, tę trudną decyzję – wynikającą z takiej a nie innej postawy rządu – należy pozostawić nauczycielom każdej z placówek. „Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych” – czytamy w stanowisku Związku.

„Trwa akcja strajkowa!” – podkreślono.

Prezydium ZG ZNP przerwało dzisiejsze posiedzenie i zbierze się w czwartek 25 kwietnia o godzinie 9.00

„ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem!” – podsumował Związek.

(PS, GN)