ZNP do MEN: To dyrektor powinien decydować o nauczaniu zdalnym/hybrydowym

ZNP chce by dyrektorzy szkół mogli zarządzać przejście na edukację hybrydową lub zdalną bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. To pozwoli na zmniejszenie ryzyka zakażeń w przepełnionych placówkach, a nie reagowanie – tak jak to jest obecnie – dopiero, gdy ognisko zakażenia pojawi się w szkole czy przedszkolu.

ZNP wystąpił do ministra edukacji z ponownym wnioskiem dotyczącym rozszerzenia kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej.

Związek zaproponował nowelizację rozporządzenia ws. bezpieczeństwa, dzięki której dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu zdalnej lub hybrydowej edukacji bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. Takie działanie, zdaniem ZNP, ma prewencyjny charakter szczególnie w przepełnionych placówkach.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.

(JK, GN)

List ZNP do MEN ws. finansowania oświaty. Związek opowiada się, za dotacją celową zgodnie z obywatelskim projektem ustawy