ZNP do premiera: Nie wolno oszczędzać kosztem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Obcinanie godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej to oszczędności kosztem zdrowia młodego pokolenia – ostrzegł prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do premiera Mateusza Morawieckiego

Prezes Związku zwrócił uwagę szefa rządu w sprawie „drastycznych oszczędności w oświacie projektowanych od nowego roku szkolnego”. Chodzi o cięcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomysły ograniczania czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych a także likwidacji etatów nauczycielskich.

ZNP monitoruje wszystkie tego typu działania dyrektorów i samorządów w ramach opiniowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021.

„W arkuszach zawarte zostały rozwiązania niekorzystne dla uczniów wymagających wsparcia ze strony nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów – godziny pracy tych nauczycieli ulegają znaczącej redukcji” – podkreślił Sławomir Broniarz.

Prezes ZNP przypomniał, że udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do podstawowych zadań szkoły, ponieważ pomoc ta „jest istotna dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci i młodzieży”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nabiera szczególnego znaczenia dziś, w okresie pandemii, gdy młodzież musi się zmierzyć ze skutkami surowych ograniczeń i obostrzeń sanitarnych. Według Związku, z problemem tym „prawdopodobnie będziemy zmagali się również w przyszłym roku szkolnym”.

„Znajdujemy się w niezwykle trudnej rzeczywistości, mogącej implikować sytuacje kryzysowe w wielu rodzinach. Dlatego tym bardziej nie należy dokonywać oszczędności kosztem zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego, młodych ludzi. Te oszczędności są pozorne. W przyszłości poniesiemy znacznie wyższy koszt i to nie tylko w wymiarze finansowym” – czytamy w liście do premiera.

Sławomir Broniarz podkreślił, że dorośli, szczególnie politycy podejmujący różne ważne decyzje”, powinni być „odpowiedzialni i wrażliwi na te potrzeby”. „Musimy pamiętać, że szkoła to nie tylko sfera dydaktyki. To również szeroko rozumiana sfera opieki nad uczniem i wychowankiem” – podkreślono w liście.

Prezes ZNP zakończył list apelem: „Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się przedstawionym problemem i przeznaczenie dodatkowych – celowych środków finansowych na realizację powyższych zadań szkoły”.

List do premiera dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)