ZNP domaga się szczepień pracowników administracji i obsługi oraz przyśpieszenia szczepień nauczycieli 60 plus

„Wnioskujemy o jak najszybszą korektę planu szczepień nauczycieli przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia – równocześnie z nauczycielami pracującymi stacjonarnie – mieli również pracownicy obsługi i administracji pracujący stacjonarnie w przedszkolach, szkołach, poradniach i żłobkach.” – czytamy m.in. w piśmie prezesa ZNP Sławomira Broniarza do pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień i szefa KPRM Michała Dworczyka. Związek wnioskuje także o przyspieszenie szczepień nauczycieli i opiekunów powyżej 60 roku życia, którzy zgodnie z zapowiedziami rządu, mają być szczepieni dopiero wraz ze swoją kohortą wiekową.

„Szkoła (przedszkole, poradnia, żłobek) stanowi jedną placówkę, a jej pracownicy jeden zespół. Nie widzimy powodu, by z możliwości zaszczepienia wykluczać pracowników obsługi i administracji np. woźne, które codziennie mają kontakt nie z jedną klasą, ale ze wszystkimi dziećmi uczącymi się stacjonarnie” – podkreślił prezes ZNP.

Związek wnioskuje także o przyspieszenie szczepień nauczycieli i opiekunów powyżej 60 roku życia, którzy zgodnie z zapowiedziami rządu, mają być szczepieni dopiero wraz ze swoją kohortą wiekową.

„Ci nauczyciele już dzisiaj pracują stacjonarnie w szkołach, przedszkolach, poradniach i w żłobkach (opiekunowie) i powinni mieć dostęp do szczepień wraz z młodszymi pedagogami. Wiek nie może być przesłanką wykluczającą nauczycieli pracujących stacjonarnie z dostępu do szczepień. Nauczyciele powyżej 60 r.ż. prowadzący zajęcia stacjonarne powinni mieć możliwość zaszczepienia się jak najszybciej” – zaznaczono w piśmie.

(JK, GN)

Nauczyciele 60+ nie będą szczepieni. Jest za to nadzieja dla pracowników administracji i obsługi

Sławomir Broniarz: Niezrozumiałe jest pominięcie w szczepieniach nauczycieli 60+ oraz pracowników administracji i obsługi

Rząd chce szczepić nauczycieli przedszkoli i klas I-III. Ale tylko niektórych!