ZNP: Informacja dotycząca nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach

„Wobec przyjęcia przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, ustawy która dotyczy logopedów wyjaśniam, że w tej kwestii 28 lutego 2023 r. zwróciliśmy się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z zapytaniem, czy projektowane regulacje wpłyną na status zawodowy nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych” – czytamy m.in. w informacji podpisanej przez Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP.

„Z pisma ministra edukacji z 10 marca 2023 roku wynika, iż projektowana ustawa nie dotyczy nauczycieli – logopedów (pismo w załączniku poniżej). Wyjaśniam tę kwestię wobec licznych pytań, które otrzymuje Zespół Polityki Edukacyjnej od zaniepokojonych nauczycieli – logopedów. Jednocześnie informuję, że temat ten będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP w dniu 17 kwietnia br.” – podaje Krzysztof Baszczyński.

Pismo do MEiN z 10 marca 2023 znajduje się tutaj. Więcej na stronie ZNP.

(GN)

PZL: Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych może ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do terapii logopedycznej