ZNP kolejny raz interweniuje w MEiN ws. nowych regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli

ZNP ponownie zwrócił się do szefa MEiN o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji dotyczących wartości punktowych odnoszących się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy. List publikujemy w całości.

LIST ZNP do MEiN

Warszawa, 18 stycznia 2023 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

wobec przesyłanych do Związku Nauczycielstwa Polskiego kolejnych informacji dotyczących tworzenia  przez dyrektorów szkół regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli, ponownie zwracamy się o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji dotyczących wartości punktowych odnoszących się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr dostępna jest publikacja pn. Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r. (cena zakupu 168 zł), w której m. in. zawarte są wskaźniki do oceny poziomu spełniania obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, a także wzory wniosków, opinii i pism, w tym wzór zarządzenia dyrektora w sprawie regulaminu oceny pracy nauczyciela.

Publikacja jest wykorzystywana przez dyrektorów szkół i placówek.

Przedstawiony problem wymaga pilnego rozwiązania, dlatego przypominamy o deklaracji złożonej przez Ministra Edukacji i Nauki 30 listopada 2022 r. w kwestii likwidacji wartości punktowych, o których jest mowa w ww. rozporządzeniu.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania

Nauczycielu, czy w Twojej szkole/placówce powstał regulamin oceny pracy nauczycieli ze wskaźnikami oceniania?

  • nie, nie ma u nas takiego regulaminu (36%, 368 głosów)
  • tak, powstał taki regulamin (28%, 280 głosów)
  • nie wiem, nie mam takich informacji (26%, 262 głosów)
  • jeszcze nie, ale wiem, że jest przygotowywany (10%, 99 głosów)

Głosujących: 1 009

Loading ... Loading ...

Nr 3/18 stycznia 2023

List ZNP do MEiN ws. rozmów dotyczących oceny pracy. “Proponujemy likwidację wartości punktowych”