ZNP: List do ministra edukacji w sprawie płac nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej napisał, że przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia ws. wysokości płac nauczycieli nie spełnia oczekiwań Związku.

„W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, ZNP stwierdza, że nie spełnia ono oczekiwań Związku odnośnie do wysokości wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego, a także nie spełnia wymogów proceduralnych, określonych obowiązującym prawem” – czytamy m.in. w piśmie podpisanym przez prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza.

Minister Piontkowski powiedział w czwartek, że rozmawiał z ministrem finansów ws. zabezpieczenia na podwyżki dla nauczycieli. – Podwyżki będą mogły być wypłacane od 1 września – ustawa mówi, że między 1 a 30 września -z wyrównaniem od 1 września. Tak więc pieniądze są zagwarantowane, subwencja w ramach przesunięć w budżecie zostanie zwiększona – podkreślił.

Minister Piontkowski próbuje gasić pożar z samorządowcami PiS. „Jest o ponad 100 tys. więcej miejsc w szkołach niż uczniów”

Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm i podpisaną w ubiegłym tygodniu przez prezydenta nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc.

(JK, GN)

Całe pismo ZNP do MEN można przeczytać tutaj.