ZNP oczekuje od rządzących konkretów. 20 postulatów dla premiera

Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt, zapewnienie uczniom i nauczycielom profesjonalnej platformy e-learningowej, odchudzenie podstawy programowej, wsparcie dla uczniów z niezamożnych rodzin oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami – to tylko część postulatów, jakie ZNP przesłał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

„Apelujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!” – czytamy w liście ZNP do szefa rządu.

To efekt przedstawionych wczoraj przez premiera nowych obostrzeń, jakie wejdą w życie już wkrótce. Zgodnie z nimi, w strefie żółtej na kształcenie hybrydowe mają przejść jedynie szkoły średnie i szkoły wyższe. W strefie czerwonej placówki te czeka obowiązkowa edukacja zdalna. Pozostałe szkoły, przedszkola i placówki mają natomiast kształcić w obecnym trybie, czyli stacjonarnie.

„Propozycje rządu z 15 października br. nie zawierają żadnych rozwiązań chroniących życie i zdrowie 4 milionów dzieci i uczniów oraz 400 tysięcy nauczycieli uczących się i pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych, a także ich rodzin i bliskich. W świetle wczorajszych decyzji rządu ta grupa została całkowicie pominięta w działaniach osłonowych. Rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych. Nie zgadzamy się na takie narażanie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty!” – podkreślono w liście.

ZNP przesłał premierowi listę 20 postulatów dla oświaty, których spełnienie jest niezbędne, aby szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mogły realnie zmierzyć się z konsekwencjami pandemii.

Oto cały list ZNP do premiera:

Szanowny Panie Premierze!
Wczorajsze zapowiedzi wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania szkół średnich i uczelni tylko częściowo próbują rozwiązać istniejący problem związany z aktualną sytuacją epidemiczną po sześciu tygodniach od powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach.

Propozycje rządu z 15 października br. nie zawierają żadnych rozwiązań chroniących życie i zdrowie 4 milionów dzieci i uczniów oraz 400 tysięcy nauczycieli uczących się i pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych, a także ich rodzin i bliskich. W świetle wczorajszych decyzji rządu ta grupa została całkowicie pominięta w działaniach osłonowych. Rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych. Nie zgadzamy się na takie narażanie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty!

Szanowny Panie Premierze!
W wyniku reformy Anny Zalewskiej do szkół podstawowych trafiły dwa dodatkowe roczniki. Zwiększenie liczebności uczniów w szkołach podstawowych pogorszyło warunki nauki i pracy w tych placówkach. Teraz, w obecnej sytuacji epidemicznej, niemożliwością jest zachowanie dystansu społecznego w tych placówkach, na korytarzach i w szatniach, do których uczęszcza 800, 900, czy nawet ponad 1000 uczniów.

Szanowny Panie Premierze!
Apelujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!
Rząd, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie może pozostawić bez żadnych działań osłonowych dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty codziennie spotykających się w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych!
Konkretne propozycje rozwiązań zaproponowaliśmy już pod koniec sierpnia w liście do Pana Premiera. Ponownie wnioskowaliśmy o ich wprowadzenie we wrześniu i październiku, a w ostatnich tygodniach szczególnie o rozszerzenie kompetencji dyrektora w celu umożliwienia przechodzenia szkoły na kształcenie zdalne lub hybrydowe.

Szanowny Panie Premierze!
Jednocześnie przesyłamy na Pana ręce 20 postulatów związanych z kształceniem zdalnym i mieszanym, które rząd powinien podjąć, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie.

Uważamy, że rząd miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów na konsekwencje wynikające z drugiej fali epidemii i odpowiednie wdrożenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie zdalnego, hybrydowego nauczania po to, by uniknąć trudnej sytuacji, z którą (jako uczniowie, nauczyciele i rodzice) mieliśmy do czynienia wiosną.

Aby wprowadzić zdalne lub hybrydowe nauczanie rząd powinien podjąć konkretne działania. To:

1. doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia;

2. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:
e-zasoby do kształcenia dla wszystkich uczniów, dostosowane do wymogów podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym i z myślą o dzieciach o różnych potrzebach edukacyjnych, materiały edukacyjne instytucji nauki i kultury,
narzędzia dla nauczycieli tworzących własne zasoby, poradniki dla uczniów i rodziców: jak efektywnie korzystać z e-zasobów i organizować naukę w domu, szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,
platformy dla szkół integrujące pracę nauczycieli w danej placówce,
komunikator do prowadzenia wideokonferencji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;

4. modyfikacja podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;

5. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;

6. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

7. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;

8. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;

9. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;

10. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;

11. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);

12. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;

13. zmniejszenie liczebność klas;

14. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);

15. wprowadzenie automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;

16. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;

17. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;

18. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi);

19. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;

20. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

(PS, GN)