ZNP: Pracownicy przedszkoli, szkół oraz szkół wyższych powinni mieć możliwość zaszczepienia się

Oczekujemy, że szczepienia nauczycieli będą kontynuowane. One są po to, by dzieci mogły wrócić do stacjonarnej nauki – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP na wtorkowej konferencji prasowej. – Chcemy, by szczepić mogli się również pracownicy administracji i obsługi, bo oni też mają codzienny bezpośredni kontakt z dziećmi.

Nawiązał w ten sposób do głośnej wypowiedzi prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. COVID-19, ws. szczepień nauczycieli i nauczycieli akademickich. Prof. Horban wyraził opinię, że te szczepienia należy wstrzymać. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapewnił jednak, że będą się odbywały zgodnie z planem. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba, Aneta Trojanowska, wiceprezes RSzWiN ZNP i I zastępca prezesa, a także Błażej Mądrzycki, którzy zaprezentowali stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie braku szczepień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Stanowisko RSzWiN ZNP: Szczepienia dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki! Edukacja zasługuje na równe traktowanie:

22 lutego rozporządzeniem Rady Ministrów rozszerzono grupę pracowników oświaty i placówek wychowawczych, którym przysługuje szczepienie przeciwko COVID-19 w grupie pierwszej, m. in. o pracowników, którzy nie są nauczycielami, wychowawcami i pracownikami pedagogicznymi. W ten sposób stworzono możliwość szczepień w grupie priorytetowej wszystkim pracownikom zatrudnionym w systemie oświaty, łącznie z pracownikami administracji i obsługi.

Niestety, ustawodawca pominął w wymienionym Rozporządzeniu o dostępie do szczepień konieczność zaszczepienia również pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi, którzy z racji codziennego kontaktu z nauczycielami i studentami są jednakowo narażeni na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zaszczepienie tylko części pracowników uczelni wyższych przy jednoczesnym pominięciu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi spowoduje, że transmisja wirusa SARS-CoV-2 nie zostanie zahamowana. Takie różnicowanie możliwości zaszczepienia się dla pracowników oświaty, a odmowy szczepień dla pracowników szkolnictwa wyższego jest absurdem i wielką niesprawiedliwością, a wręcz dyskryminacją, dodatkowo przyczynia się do dalszego rozprzestrzeniania pandemii i niewykształcenia odporności populacyjnej.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, także w Apelu z dnia 26 stycznia 2021 roku, w sprawie włączenia pracowników szkolnictwa wyższego niebędących nauczycielami akademickimi do pierwszej grupy szczepień, skierowanym do Ministra Edukacji i Nauki oraz do Ministra Zdrowia, powrót uczelni wyższych i instytutów badawczych do pracy w systemie kontaktowym jest NIEMOŻLIWY bez objęcia szczepieniami ich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W związku z tym żądamy równego traktowania wszystkich pracowników uczelni wyższych i włączenia ich do pierwszej grupy szczepień. Jednocześnie żądamy równego traktowania całego systemu edukacji – od przedszkoli po uczelnie wyższe.

Pragniemy przy tym podkreślić, że nasze oburzenie jest tylko drobnym wyrazem nastrojów, panujących wśród osób pracujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki po ogłoszeniu informacji  o wyłączeniu naszego środowiska z decyzji zawartych w rozporządzeniu z 22 lutego 2021 roku.

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Związku Nauczycielstwa Polskiego

(JK, GN)

RSzWiN ZNP apeluje o włączenie pracowników niebędących nauczycielami akademickim do pierwszej grupy szczepień

Niedzielski: Szczepienia nauczycieli będą kontynuowane

ZNP: Jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją związaną ze szczepieniami w sektorze oświaty

Szef doradców premiera: Należy wstrzymać szczepienia nauczycieli