ZNP: Protokół rozbieżności po rozmowach z ministrem Piontkowskim na temat rozporządzenia płacowego

„Związek z zadowoleniem przyjął realizację naszego postulatu dotyczącego jednoznacznego określenia w projekcie rozporządzenia płacowego prawa nauczycieli przedszkoli do dodatku za wychowawstwo” – czytamy w komunikacie Związku Nauczycielstwa Polskiego po rozmowach z ministrem Dariuszem Piontkowskim na temat projektu rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związek domagał się jednak by dodatek ten przysługiwał w wysokości nie mniejszej niż 300 złotych (podobnie jak to ma miejsce w przypadku wychowawców klas), ale w tej kwestii nie doszło do uzgodnienia stanowisk.

Przypomnijmy, że w piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog na wniosek ZNP i z udziałem innych związków działających w oświacie odbyły się rozmowy z przedstawicielami MEN na temat wynagrodzeń nauczycieli.

Chodzi o projekt rozporządzenia określającego od 1 września 2019 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

„ZNP zgłosił postulat zwiększenia od 1 września 2019 r. o 25 proc. wysokości obowiązujących obecnie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia płacowego założono wzrost minimalnych stawek o 9,6 proc.” – czytamy w oświadczeniu Związku. A to oznacza, że także w tej materii nadal nie osiągnięto porozumienia.

O przebiegu spotkania opowiadał szczegółowo w rozmowie z Głosem Adam Młynarski, członek Zarządu Głównego ZNP i prezes Oddziału Związku w Radomsku, który wchodził w skład delegacji ZNP.

Po spotkaniu MEN-związki. Podwyżka jedynie o 9,6 proc. Na więcej rząd nie ma pieniędzy

(JK, GN)