ZNP przeprowadza ankietę na temat wpływu tzw. Polskiego Ładu na wynagrodzenia nauczycieli

„Szanowni Państwo, Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi o udział w badaniu, jego wyniki pozwolą na określenie wpływu zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenie nauczycieli. Ankieta będzie aktywna do 28 lutego” – zachęca Związek w sieci.

Ankieta składa się z kilku pytań. Najpierw należy wypełnić rubrykę dotyczącą obecnego statusu pracy (jedno miejsce pracy lub więcej) oraz ewentualnego pobierania świadczenia emerytalnego lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie należy odpowiedzieć na 5 pytań:

>> Czy Pani/Pana wynagrodzenie (bez godzin ponadwymiarowych) za styczeń uległo zmianie w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu?

>> Czy W przypadku zmniejszenia poborów czy otrzymała Pani/Pan zwrot utraconego wynagrodzenia?*

>> Czy Pani/Pana wynagrodzenie (bez godzin ponadwymiarowych) za luty uległo zmianie w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu?*

>> Czy Pani/Pana wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową za styczeń uległo zmianie?

>> Czy otrzymała Pani/Pan dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”?*

Ankietę można wypełnić tutaj

(JK, GN)

Ankieta Głosu. Jak Polski Ład wpływa na nasze zarobki? Kto traci? I czy ktoś zyskuje? Oto wyniki…

Polski Ład drugi miesiąc drenuje kieszenie m.in. nauczycieli. A posłowie? Właśnie dostali zwrot pieniędzy