ZNP przygotowało świadectwo dla Anny Zalewskiej. „Nie otrzymała promocji do następnej klasy”

„Nie otrzymała promocji do następnej klasy” – czytamy w świadectwie przyznawanym tradycyjnie przez nauczycieli i wychowawców z ZNP ministrowi edukacji. Związek przygotował świadectwo dla Anny Zalewskiej, która była ministrem do 4 czerwca br.

Zgodnie z wynikami klasyfikacji rocznej na świadectwie wystawionym przez ZNP Anna Zalewska otrzymała ocenę niedostateczną z przedmiotów: „reformowanie systemu oświaty”, „wzrost nakładów na edukację”, „dialog ze środowiskiem oświaty”, „odchudzanie podstaw programowych”, „wyrównywanie szans edukacyjnych” i „wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty”. Jej zachowanie oceniono jako naganne.

Opublikowany przez ZNP Środa, 19 czerwca 2019

Wymieniając „(nie)szczególne osiągnięcia Anny Zalewskiej”, ZNP zwraca uwagę na: wprowadzenie nieprzemyślanej i kosztownej reformy; odebranie nauczycielom części autonomii, wielu dodatków do pensji oraz uprawnień socjalnych; doprowadzenie do wielkiego strajku w oświacie. „Wbrew obietnicom, nie dokończyła swojej reformy. Wybrała pensję w euro i pracę z daleka od polskich szkół” – czytamy na świadectwie.

(JK, GN)