ZNP rusza z akcją „Nauczycielu, Nauczycielko nie sponsoruj swojego warsztatu pracy!”

W poniedziałek 26 września w ramach trwającego Pogotowia Protestacyjnego ZNP wystartował z akcją „Nauczycielu, nie sponsoruj swojego warsztatu pracy!” Akcja ma potrwać na razie do 30 września. Jak przypomina Związek pracodawca powinien zapewnić wszystkie niezbędne materiały i sprzęt potrzebny do pracy w szkole, przedszkolu i placówce. Tak jest w innych branżach.

„W interesie wszystkich nauczycieli jest to, aby w akcji wzięło udział jak najwięcej osób. Dajcie przykład innym nauczycielom – również niezrzeszonym lub członkom innych związków zawodowych. Zaapelujcie do Waszych Koleżanek i Kolegów, aby chociaż przez tydzień nie dokładali do edukacji” – apeluje Okręg Śląski ZNP, pomysłodawca akcji.

„Jeśli dużo osób włączy się do akcji, uświadomimy sobie oraz rodzicom i społeczeństwu, jak wiele musimy dokładać do swojego warsztatu pracy, żeby edukować uczniów na odpowiednim poziomie” – czytamy m.in w specjalnym apelu.

Pomysłodawcy akcji wzywają by nauczyciele np. nie używali prywatnych telefonów, nie drukowali na własnych drukarkach, nie kupowali papieru czy innych potrzebnych w nauczaniu przedmiotów, etc.

Okręg Śląski przypomniał jednocześnie rozporządzenie MEN z 17 grudnia 2010 roku w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

W paragrafie 3 rozporządzenia  zapisano, że „nauczycielowi przysługuje nieodpłatne wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wychodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosowanie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły”.

Więcej o akcji na stronie Okręgu Śląskiego ZNP tutaj.

Z kolei Okręg Wielkopolski ZNP zainicjował akcję „Czarny tydzień” w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w Wielkopolsce. „Swoim strojem chcemy zwrócić uwagę społeczności lokalnej, szczególnie Rodziców i Samorządowców na nasz sprzeciw wobec narastających problemów w systemie edukacji” – podkreślają inicjatorzy akcji.

(JK, GN)

Akcja ZNP: W tym tygodniu nauczyciele nie pracują na prywatnym sprzęcie. Jadwiga Aleksandra Rezler: Pokazujemy, ile nauczyciel dokłada do swojego warsztatu pracy