ZNP: Strajkują wszystkie szkoły, które zdecydowały o strajku w referendum

Do strajku przystąpiło ok. 80 proc. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – tak wynika z informacji docierających do ZNP

 

Jak poinformowała Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP, strajkują placówki, które w referendach opowiedziały się za strajkiem, czyli 15 576 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i zespołów szkół. To prawie 80 proc. szkół i placówek oświatowych.

Ministerstwo edukacji posługuje się danymi spływającymi do kuratorów od dyrektorów szkół lub z organów prowadzących. Według MEN, do godziny 12.00 do strajku przystąpiło 48,5 proc. szkół i placówek oświatowych. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zastrzegł jednak, że “te dane będą spływać do MEN poprzez kuratorów oświaty”. – Statystyka jest produktem ubocznym – ocenił Kopeć.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił uwagę na sposób, w jaki MEN zbiera dane do swoich statystyk.  ZNP bierze pod uwagę publiczne szkoły samorządowe, przedszkola, placówki oświatowe i zespoły szkół. W tym ostatnim przypadku, jeśli w skład zespołu wchodzi kilka podmiotów, to w statystyce ZNP występuje jako jedna placówka( jest jeden pracodawca i jeden związek, który wszedł w spór zbiorowy). ZNP nie uwzględnia natomiast w statystyce szkół i przedszkoli niepublicznych, społecznych, a także innych placówek, które znajdują się w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), jak np. Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, szkoły policealne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

“Natomiast z informacji, jakie otrzymaliśmy od dyrektorów szkół wynika, że kuratorzy oświaty na prośbę MEN, zbierali dane inaczej” – podkreślił prezes ZNP.

Na dowód przytoczył fragment pisma Kuratorium Oświaty w Opolu do dyrektorów: „Wypełniamy odrębnie dla każdego typu szkoły czyli np. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w XYZ,  w skład którego wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa wpisujemy informacje osobno dla przedszkola i dla szkoły podstawowej”.

“Czyli dla ministerstwa edukacji zespół szkół nie jest jedną placówką, tylko np. trzema placówkami, jeśli w jego skład wchodzi liceum, technikum i szkoła branżowa” – zauważył Sławomir Broniarz.

(PS, GN)