ZNP w Krakowie wywalczył dodatki inflacyjne dla pracowników administracji i obsługi w mieście

ZNP w Krakowie poinformował, że prezydent Jacek Majchrowski pozytywnie odniósł się do postulatu krakowskich Oddziałów ZNP i „podjął decyzję o jednorazowym zwiększeniu pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2022 r. o 1 tysiąc złotych na każdy etat kalkulacyjny”.

„Decyzja o jednorazowym zwiększeniu wynagrodzenia została podjęta dla zrekompensowania wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i zmniejszonej siły nabywczej pieniądza spowodowanej wysokim wskaźnikiem inflacji” – czytamy na Facebooku Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście.

Związek wyraził nadzieję, że inne gminy pójdą w ślady Krakowa i poinformował, że walczy także o dodatki dla nauczycieli.„ZNP od dawna zgłasza taki postulat. Zostało w tej sprawie przygotowane pismo do Premiera, temat był też poruszany na spotkaniach w MEiN. Jest też petycja w tej sprawie, którą można znaleźć w naszym poście z 19 grudnia. Zachęcamy do jej podpisania” – wskazuje krakowski ZNP.

Przypomnijmy, że Zarząd Główny ZNP zwrócił się do szefa MEiN z postulatem wypłacenia za rok 2022 jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli. „Dodatek ten częściowo zrekompensuje skutki inflacji  i niewielki wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 4,4%, a także brak podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych od 1 września 2022 r. w związku z reformą awansu zawodowego nauczycieli” – podkreślił prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do szefa MEiN.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że niewykorzystane środki z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. w wysokości ok. 1,3 mld zł powinny być przeznaczone dla nauczycieli, bez względu na wynik rozmów w sprawie zmiany pragmatyki zawodowej nauczycieli.

„Nie akceptujemy wyjaśnień Pana Ministra, że ww. kwota została między innymi przeznaczona  na dopłaty do zakupu węgla, w tym również dla nauczycieli. Rozumiemy trudną sytuację na rynku węgla, ale jesteśmy zdecydowanie przeciwni, aby jej rozwiązanie odbyło się kosztem nauczycieli i ich rodzin. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego podjęcia korzystnej dla pracowników decyzji w kwestii wypłaty jednorazowego dodatku inflacyjnego” – zaznaczył ZNP.

(JK, GN)

Pieniądze z budżetu zamiast na nauczycielskie pensje trafiły do innych “dysponentów”. Czarnek odpowiedział na postulat dodatku inflacyjnego

Jest petycja do premiera ws. wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli

ZNP w Krakowie rusza z kampanią „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela…”