ZNP w liście do premiera domaga się wypłacenia do końca grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego

„Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje i domaga się wypłacenia do końca grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego. Wskazujemy jednocześnie źródło jego sfinansowania. Po pierwsze jest to niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022 w wysokości 1,3 mld zł, po drugie dodatkowe środki  przeznaczone na TVP w wysokości 700 mln zł. Dodatek inflacyjny nie jest systemowym rozwiązaniem – zminimalizuje jednak spadek płacy realnej nauczycielek i nauczycieli” – czytamy m.in. w liście ZNP do premiera Mateusza Morawieckiego. List publikujemy w całości.

Warszawa, 7 grudnia 2022 r.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

zamrożenie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku spowodowało realny spadek płacy tej grupy zawodowej w roku 2022. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmował szereg działań w celu poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Zgłaszał poprzez posłów i senatorów stosowne poprawki zwiększające wynagrodzenie o 20 proc., apelował do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Pana Premiera o podjęcie rozmów i działań, które odmrożą wzrost wynagrodzenia nauczycieli i urealnią ich płace.

Wszelkie zabiegi Związku, w tym zgłaszane poprawki, były odrzucane przez ministra Przemysława Czarnka lub posłów koalicji rządowej. Problemu nie rozwiązała inicjatywa poselska zwiększająca od maja br. wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. Fakt ten w żaden sposób nie urealnił wynagrodzeń nauczycieli. Był natomiast przyczyną narastającej  frustracji wśród tej grupy zawodowej i dalszego obniżenia prestiżu zawodu nauczyciela.

Bardzo źle została przyjęta również decyzja zwiększająca od września br. wynagrodzenie wyłącznie nauczycieli początkujących i pozostawiająca na niezmienionym poziomie  wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy stanowią przeszło 82 proc. zatrudnionych. Decyzja ta nie tylko podzieliła środowisko, ale również pogłębiła poczucie niesprawiedliwości, niezadowolenia i rozczarowania wśród tej grupy zawodowej.  Na ten fakt nałożyła się galopująca inflacja i zapowiedź wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. tylko o 7,8 proc. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje i domaga się wypłacenia do końca grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego.

Wskazujemy jednocześnie źródło jego sfinansowania. Po pierwsze jest to niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022 w wysokości 1,3 mld zł, po drugie dodatkowe środki  przeznaczone na TVP w wysokości 700 mln zł.

Dodatek inflacyjny nie jest systemowym rozwiązaniem – zminimalizuje jednak spadek płacy realnej nauczycielek i nauczycieli.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, czy wejście w życie ustawy lex Czarnek 2.0 wpłynie negatywnie na warunki wykonywania Twojej pracy, np. realizację zajęć i projektów?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Nauczyciele nie dostaną dodatku inflacyjnego, bo rząd oszczędza z powodu wojny na Ukrainie? Czarnek o postulacie ZNP