ZNP w Senacie: Nauczycielskie wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 20 proc.

Nauczycielskie wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 20 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. – taką poprawkę do nowelizacji Karty Nauczyciela zgłosił w Senacie ZNP

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się dziś poprawkami do przegłosowanej niedawno przez Sejm nowelizacji KN. Ustawa zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja br.

4,4 proc. podwyżki od 1 maja – na tyle PiS wycenił “wzrost prestiżu zawodu nauczyciela”

ZNP domaga się natomiast wzrostu wynagrodzeń o 20 proc. i to z wyrównaniem od 1 stycznia br. – taką właśnie poprawkę przedstawi senatorom Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. Identyczna poprawka zgłoszona zostanie 12 kwietnia podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Według ZNP, art. 93a KN powinien otrzymać brzmienie:

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 20 proc.

2. Ilekroć w przepisach jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3, zwiększone o 20 proc.

Art. 2 natomiast:

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r. Przepisu art. 30 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

Art. 4 powinien brzmieć następująco:

Środki niezbędne na średnie wynagrodzenie nauczycieli, o których mowa w art. 93a ust. 1 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Według autorów nowelizacji Karty Nauczyciela, propozycja podwyżki w wysokości 4,4 proc. ma na celu “podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia”. Posłowie PiS przyznali, że obecne wynagrodzenia nauczycieli nie są “dostatecznie motywujące”. “W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według autorów nowelizacji, stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosić będą dla:
* nauczyciela stażysty – 3 693,46 zł,
* nauczyciela kontraktowego – 4 099,74 zł,
* nauczyciela mianowanego – 5 318,58 zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.

ZNP do MEiN: Domagamy się procedury uzgodnieniowej ws. podwyżek dla nauczycieli. Wymaga to rozpoczęcia negocjacji

(PS, GN)