ZNP zachęca do wybierania społecznych inspektorów pracy w szkołach. „Społeczna Inspekcja Pracy to same korzyści!”

‌Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca do wybierania społecznych inspektorów pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Ważne jest, by w szkołach i placówkach funkcjonowała społeczna inspekcja pracy, która wspólnie z organizacjami związkowymi reprezentuje pracowników wobec pracodawcy” – czytamy na stronie Związku.

ZNP podkreśla, że społeczny inspektor pracy – obok zakładowej organizacji związkowej – jest instytucją, do której pracownicy mają największe zaufanie i do której zwracają się z problemami wynikającymi  z wiążącego ich stosunku pracy, w tym zwłaszcza w sprawach dotyczących ich praw pracowniczych i warunków pracy.

„Zachęcamy, by społeczny inspektor pracy działał w każdej szkole i placówce oświatowej!” –apeluje Związek. Jak przekonuje warto dokonać wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy w celu:

>> sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w szczególności zawartych w ustawie Karta Nauczyciela, Kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także określonych w regulaminach pracy,

>> poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

>> monitorowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, w tym także w czasie zagrożenia epidemicznego,

>> podejmowania interwencji na rzecz pracowników m.in. poprzez współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.

ZNP przypomina, że społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników danego pracodawcy. Wspiera również dyrektora szkoły w realizacji jego zadań.

”Społeczna inspekcja pracy zapewni, by Twoja szkoła funkcjonowała zgodnie z prawem i bezpiecznie!” – zachęca Związek.

Więcej można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: ZNP

Czy w szkole są środki czystości? ZNP zwraca się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie stanu przygotowania szkół