Czy w szkole są środki czystości? ZNP zwraca się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie stanu przygotowania szkół

Prezes ZNP zwrócił się do społecznych inspektorów pracy w sprawie zagrożenia koronawirusem. Chodzi o sprawdzenie, czy szkoły są wyposażone w niezbędne środki czystości i czy zostały przyjęte procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem.

„W trosce o bezpieczeństwo uczniów, wychowanków oraz pracowników oświaty w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o zwrócenie się (za pośrednictwem zakładowych organizacji związkowych) do społecznych inspektorów pracy o ocenę stanu przygotowania szkół i placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w niezbędne środki czystości” – czytamy w piśmie prezesa ZNP Sławomira Broniarza skierowanym w poniedziałek 2 marca br. do prezesów Okręgów ZNP, koordynatorów Społecznej Inspekcji Pracy i okręgowych Komisji Ochrony Pracy.

„Ponadto kluczowym jest ustalenie, czy w szkołach i placówkach oświatowych przyjęte zostały procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem. Proszę o pilne przesłanie informacji o wynikach podjętych działań kontrolnych” – napisał prezes Związku.

Przypomnijmy, że MEN rozesłało w ubiegłym tygodniu do szkół „rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Pierwszym zaleceniem MEN jest „częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła”. Tymczasem jak alarmują nauczyciele w wielu szkołach i przedszkolach brakuje mydła i ręczników.

Pisaliśmy o tym tutaj:

„W wielu szkołach i przedszkolach brakuje mydła i ręczników”. Tak nauczyciele komentują zalecenia MEN ws. walki z koronawirusem

Zgodnie z art. 18.5. § 1. Kodeksu pracy społeczna inspekcja pracy sprawuje kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zadania i uprawnienia społecznych inspektorów pracy określa ustawa o SIP).

(JK, GN)

MEN chce, by szkoły wzięły na siebie profilaktykę koronawirusa