ZNP zaprasza na pikietę 1 września przed gmachem MEiN. „Zawód nauczyciela i pracownika oświaty jest degradowany”

„Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje pikietę protestacyjną w piątek, 1 września 2023 roku tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego” – czytamy na stronie internetowej Związku w przesłanym do Głosu komunikacie. „Zawód nauczyciela i pracownika oświaty jest degradowany, polska edukacja potrzebuje dobrych zmian i dofinansowania!” – podkreśla Związek.

Jak podkreśla ZNP – „1 września idziemy na pikietę”, ponieważ:

>> mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje w oświacie – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela

>> państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna

>> pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie

>> brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra

>> mamy dość złych reform i ich skutków

>> zależy nam na naszych uczniach i uczennicach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat

>> chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów;

>> chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

>> chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

>>  „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”(„25 lekcji o edukacji i demokracji”).

Pikieta ZNP rozpocznie się w samo południe 1 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25. Wezmą w niej udział także przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

PIKIETA ZNP

Gdzie: Warszawa (MEiN, al. Szucha 25)

Kiedy: 1.09.2023, godz. 12:00

Dlaczego: Zawód nauczyciela i pracownika oświaty jest degradowany, polska edukacja potrzebuje dobrych zmian i dofinansowania!

Więcej informacji tutaj

(GN)

1 września ZNP organizuje pikietę w Warszawie