Zwolnieni z Teorii zachęcają nauczycieli: wspierajcie uczniów w ich projektach

Obserwujemy wyjątkowe relacje między uczniem a nauczycielem, które powstają gdy nauczyciele umiejętnie wspierają projekty młodych ludzi. Paula Bruszewska opowiada o programie Zwolnionych z Teorii skierowanym do nauczycieli.

Z Paulą Bruszewską, prezes Zwolnionych z Teorii, rozmawia Jarosław Karpiński

Coraz więcej uczniów i nauczycieli bierze udział w projektach Zwolnionych z Teorii. Czym właściwie jest ta inicjatywa?

– Zwolnieni z Teorii to olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w zespołach organizują swoje własne projekty społeczne. Sami wymyślają co by chcieli zmienić w swoim otoczeniu, a potem zastanawiają się nad kreatywnymi rozwiązaniami i wcielają je w życie. Ważne jest tutaj to, że wychodzą poza mury szkolne. Te projekty mogą oczywiście w jakiejś części być realizowane w szkołach, np. warsztaty mogą się odbywać w szkołach, ale młodzież pozyskuje również zewnętrznych partnerów, beneficjentów – często innych niż uczniowie, stara się zainteresować media. Przeprowadza więc swoje projekty w prawdziwym dorosłym świecie.

Ważne jest tutaj to, że wychodzą poza mury szkolne. Te projekty mogą oczywiście w jakiejś części być realizowane w szkołach, np. warsztaty mogą się odbywać w szkołach, ale młodzież pozyskuje również zewnętrznych partnerów, beneficjentów – często innych niż uczniowie, stara się zainteresować media.

W Zwolnionych z Teorii angażuje się także coraz więcej nauczycieli.

– Przez kilka lat funkcjonowaliśmy bez nauczycieli, ale zauważyliśmy że gdy uczniowie mają wsparcie nauczyciela to projekty udaje im się kończyć dużo częściej. To nadal jest własna inicjatywa uczniów, ale dzięki nauczycielom, którzy ich wspierają, są ważnymi osobami w ich otoczeniu, te wyzwania stają się łatwiej osiągalne.

Startujecie właśnie z kampanią „Bądź ich inspiracją”. O co chodzi w tej kampanii?

– Chodzi o to, że nauczyciele poza przekazywaniem wiedzy młodym ludziom w szkole, ocenianiem ich, spełniają także inną bardzo ważną rolę bycia z jednej strony autorytetami i przewodnikami dla młodych ludzi, a z drugiej stając się partnerami w szczerej rozmowie i w rozwoju. Obserwujemy bardzo wyjątkowe relacje między uczniem a nauczycielem, które powstają gdy nauczyciele umiejętnie wspierają projekty młodych ludzi. Młodzież widzi jak wielką wartość mogą wnieść ich wychowawcy w szkołach.

Jako Zwolnieni z Teorii odpowiadacie chyba na zapotrzebowanie nauczycieli, którzy często mają dość skostniałego systemu edukacji, przestarzałych podstaw programowych.

– Dokładnie. Dlatego zaangażowaliśmy nauczycieli, bo od nich samych otrzymywaliśmy informacje, że czegoś takiego potrzebują. Oni sami widzą, że na standardowych lekcjach nie nauczą młodzieży kompetencji, które potem przydają się w życiu. Wyposażą ich w wiedzę, ale w naszym systemie edukacji brakuje takich kompetencji jak praca w zespole, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji, czy wymyślanie kreatywnych rozwiązań. To wynika to też z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Nauczyciele to czują i dobrze wiedzą że to są kompetencje uniwersalne, które przydają się każdemu i w życiu i na rynku pracy. Dlatego nauczyciele zwracają się do nas i angażują w to co robimy.

Zaangażowaliśmy nauczycieli, bo od nich samych otrzymywaliśmy informacje, że czegoś takiego potrzebują. Oni sami widzą, że na standardowych lekcjach nie nauczą młodzieży kompetencji, które potem przydają się w życiu. Wyposażą ich w wiedzę, ale w naszym systemie edukacji brakuje takich kompetencji jak praca w zespole, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji, czy wymyślanie kreatywnych rozwiązań.

W ciągu roku przez olimpiadę Zwolnionych z Teorii przewija się 15 tysięcy uczniów, a o jakiej liczbie nauczycieli mówimy?

– W zeszłym roku, gdy pierwszy raz przygotowaliśmy program dla nauczycieli, którzy doszkalali się jak wspierać młodzież w realizacji projektów i wymieniali się doświadczeniami, wzięło w nim udział 100 nauczycieli. To był dla nas pilotaż. Okazało się, że zadziałało świetnie dlatego w tym roku zwiększamy skalę i mamy nadzieję, że każdy nauczyciel, który będzie chciał będzie mógł wziąć udział w tym programie.

Jakimi projektami możecie się pochwalić?

– Co roku uczniowie realizują 500 projektów, często bardzo kreatywnych. Na przykład stworzyli „Bieg bohaterów”, czyli bieg w Katowicach i Krakowie, którego uczestnicy występowali w strojach super bohaterów. Cały dochód z biegu został przekazany na działalność lokalnego hospicjum. A udało się zebrać ponad 20 tys. złotych. Innym projektem, była zbiórka na budowę kuchni w dużym schronisku dla zwierząt i też udało się w pełni sfinansować to przedsięwzięcie. Z zupełnie innej beczki – młodzież zorganizowała piknik naukowy w małym miasteczku, na który przyszło aż 2 tys. osób i okazał się on tam jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Wszystkie te inicjatywy organizowała młodzież z własnej inicjatywy.

Dziękuję za rozmowę.