1 czerwca na XXVIII sesji zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat? Ideały AK i NSZ

„Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?” – tak brzmi temat tegorocznej XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży, to projekt edukacyjny skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat, za którego realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r.

Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników oraz posiedzenie komisji problemowej, w którym udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

W „Przewodniku po XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży” przypomniano, że w 2022 roku przypada 80. rocznica powstania Armii Krajowej i NSZ.

„Czym były Narodowe Siły Zbrojne? Przede wszystkim konspiracyjną organizacją wojskową w polskim podziemiu zbrojnym, która za główny cel stawiała sobie niepodległość Polski i odbudowę państwa polskiego w przedwojennych granicach. Do zadań NSZ należały: walka z okupantami niemieckim i sowieckim, ochrona narodu polskiego przed eksterminacją, a pod koniec II wojny światowej wystąpienie przeciw próbom przejęcia władzy przez komunistów oraz przeciw wszelkim elementom anarchii i ośrodkom terroru politycznego” – czytamy m.in. w przewodniku.

„Obowiązkiem każdego Polaka jest pamięć o żołnierzach AK i NSZ. Niech stworzone przez Was prace będą hołdem złożonym żołnierzom poległym w walkach o niepodległą Ojczyznę” – podkreślono.

W ubiegłym roku temat SDiM brzmiał: ”Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

Więcej informacji na Facebooku Sejmu Dzieci i Młodzieży tutaj  oraz na stronie internetowej tutaj.

(JK, GN)

Kolejny Sejm Dzieci i Młodzieży zajmie się nauczaniem kard. Stefana Wyszyńskiego

XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odwołana przez koronawirusa