1,2 miliona złotych, które miało trafić na oświatę w Łodzi rząd przesunął na służbę zdrowia. Jest rozporządzenie

Rząd przesunął środki budżetowe przeznaczone na edukację w województwie łódzkim na służbę zdrowia . Chodzi o 1,2 mln zł. Rozporządzenie premiera w tej sprawie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 między działami edukacja i zdrowie w kwocie 1,2 mln zł w województwie łódzkim.

“Na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, określa się w rozporządzeniu przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 między działami i rozdziałami budżetu państwa” – czytamy.

“Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w ramach części 85/10 – województwo łódzkie z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 1 200 000 zł, do działu 851 – Ochrona zdrowia” – napisano w rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Lockdown w szkołach – rozporządzenie podpisane

MEN zachęca gminy do prywatyzacji małych szkół?