2 sierpnia kolejne spotkanie ZNP z ministrem Piontkowskim

„Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego 2 sierpnia w Centrum Partnerstwa Społecznego >>Dialog<< odbędą się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli” – czytamy w komunikacie Związku.

ZNP zapowiada, że przedstawi propozycję wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego ponad poziom proponowany przez resort edukacji.

Ponadto przedstawiciele ZNP będą się domagać jednoznacznego zapisu dotyczącego dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego w wysokości minimum 300 złotych.

O pierwszym spotkaniu kierownictwa ZNP z nowym ministrem pisaliśmy m.in. tutaj:

Spotkanie MEN-ZNP. Sławomir Broniarz: niektóre wypowiedzi ministra dobrze rokują

ZNP skierowało też niedawno do ministra Piontkowskiego list w sprawie rozporządzenia dotyczącego płac nauczycieli.

ZNP: List do ministra edukacji w sprawie płac nauczycieli

(JK, GN)