3, 2, 1 – odliczamy! Nauczyciel Roku 2023 i Nauczyciel Jutr@ – to już ostatnie dni na zgłoszenia w naszych Konkursach!

Uwaga, uwaga! Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Naszych Konkursów. Kandydatów i Kandydatki do tytułu Nauczyciel Roku 2023 można zgłaszać do piątku 8 września 2023 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie Nauczyciel Jutr@ (towarzyszącym Nauczycielowi Roku) zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do niedzieli 10 września 2023 r. do północy.

Mamy ogromną nadzieję, że wzorem ubiegłych lat uda się nam spotkać Najlepszych z Najlepszych i wręczyć im tytuły na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 10 października 2023 r.

Konkurs Nauczyciel Roku 2023, organizowany przez Głos Nauczycielski zostanie rozstrzygnięty już po raz 21. ! Natomiast Konkurs Nauczyciel Jutr@ (organizowany wspólnie przez naszą redakcję z Fundacją Orange) zostanie rozstrzygnięty już po raz trzeci!

 Konkursy w pigułce, czyli jak zostać Nauczycielem Roku i/lub Nauczycielem Jutr@

 >> Uczestnikiem Konkursów Nauczyciel Roku 2023 i Nauczyciel Jutr@ może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2023 i Nauczyciela Jutr@ mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia do Konkursu Nauczyciel Roku 2023 czekamy do 8 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2023”. W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do 10 września 2023 r. do północy.

>> Udział w jednym Konkursie nie wyklucza możliwości udziału w drugim. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2023 wraz z formularzem zgłoszeniowym na: glos.pl/nauczycielroku (kontakt: [email protected])

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@ wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego na: glos.pl/nauczycieljutra (kontakt: [email protected])

Nauczyciel Roku 2023 i Nauczyciel Jutr@. Szukamy Najlepszych z Najlepszych!