6 groszy powyżej wynagrodzenia minimalnego. Kto tak zarabia w oświacie?

Wynagrodzenie asystenta technicznego pomagającego w przygotowaniu egzaminów zawodowych w sesji zimowej będzie wyższe od płacy minimalnej w gospodarce jedynie o… 6 groszy. Mamy kolejny przykład pokazujący, jak wynagrodzenia w oświacie ścigają się z pensjami, które otrzymują inne grupy zawodowe.

W „Dzienniku Ustaw” ukazała się nowelizacja rozporządzenia MEN „w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego”.

Resort edukacji musiał pospieszyć się z wydaniem tego dokumentu, ponieważ wysokość wynagrodzenia asystentów technicznych pomagających w przygotowaniu egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie należy jak najszybciej dostosować do minimalnej stawki godzinowej za pracę, jaka obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Przypomnijmy – od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne w gospodarce poszło ostro w górę, a minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych wzrośnie z 22,80 zł do 27,70 zł brutto.

Asystenci techniczni, z którymi dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych zawierają umowy cywilnoprawne, zarabiali do tej pory 23,66 zł brutto za godzinę swojej pracy. Co oznacza, że od 1 stycznia 2024 r. stawka ta była o ponad 4 zł niższa od płacy minimalnej.

Dlatego w rozporządzeniu zapisano mechanizm obliczania stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych, zgodnie z którym zarobią oni za godzinę swojej pracy 27,76 zł brutto. To zaledwie o 6 groszy więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa!

„Rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2024 r.” – poinformowało ministerstwo edukacji.

Uchwalona zmiana dotyczy ok. 9600 asystentów technicznych pracujących przy egzaminach.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Nauczyciele czekają na obiecane 30 i 33 proc. podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Wciąż aktualna tabelka z minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pokazuje, że tylko nauczyciele dyplomowani przekraczają obecnie pułap płacy minimalnej. Czekamy na nowe rozporządzenie płacowe z podwyżkami obowiązującymi z wyrównaniem od 1 stycznia.

Płaca minimalna od 1 stycznia wynosi 4242 zł. Nauczyciele czekają na nowe rozporządzenie płacowe

(PS, GN)