720 szkół ze wsparciem z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Minął pierwszy rok działania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest odtworzenie stołówek i jadalni szkolnych. Jak podaje MEN łącznie w ubiegłym roku o środki wnioskowały 4 872 szkoły, z czego dofinansowanie otrzymało 720 szkół (tj. 481 organów prowadzących).

Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln zł w każdym z tych lat.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

>> doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;

>> wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

>> 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;

>> 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

„Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot:gov.pl